Zespół Szkół nr 52 - 01
Zespół Szkół nr 52 - 02
Zespół Szkół nr 52 - 03
Zespół Szkół nr 52 - 04
Zespół Szkół nr 52 - 05
Zespół Szkół nr 52 - 06
Zespół Szkół nr 52 - 07
Zespół Szkół nr 52 - 08
Zespół Szkół nr 52 - 09
Zespół Szkół nr 52 - 10
Zespół Szkół nr 52 - 11
Zespół Szkół nr 52 - 12
Zespół Szkół nr 52 - 13
Zespół Szkół nr 52 - 14
Zespół Szkół nr 52 - 15
Zespół Szkół nr 52 - 16
Zespół Szkół nr 52 - 17
Zespół Szkół nr 52 - 18
Zespół Szkół nr 52 - 19
Zespół Szkół nr 52 - 20
Zespół Szkół nr 52 - 21
Zespół Szkół nr 52 - 22
Zespół Szkół nr 52 - 23
Zespół Szkół nr 52 - 24
Zespół Szkół nr 52 - 25
Zespół Szkół nr 52 - 26
Zespół Szkół nr 52 - 27
Zespół Szkół nr 52 - 28
Previous Next

ZAPRASZAMY NA DODATKOWĄ REKRUTACJĘ DO KLAS PIERWSZYCH SPORTOWYCH!

 

DODATKOWY TERMIN TESTU SPRAWNOŚCIOWEGO I EGZAMINU Z PŁYWANIA DO KLAS PIERWSZYCH SPORTOWYCH W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM:

 

12.06.2024 r. godz. 16.00 – opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc

12.06.2024 r. od godz. 16.00 do 13.06.2024 r.- rejestracja w systemie oraz składanie wniosków o przyjęcie do klasy I sportowej

Do dnia egzaminów w sekretariacie szkoły należy złożyć:

- wniosek wydrukowany z systemu,

- zaświadczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o dobrym lub bardzo dobrym stanie zdrowia dziecka.

14.06.2024 r. (piątek) 

 

godz. 16.00  -  egzamin z pływania

pływalnia ul. Lindego 20  

Strój: kostium lub slipki kąpielowe, czepek, klapki, ręcznik

 

godz. 17.00  -  test sprawności fizycznej

hala sportowa i boisko w Szkole Podstawowej nr 263 ul. Szegedyńska 11 
Strój: dres, spodenki i koszulka gimnastyczna, obuwie sportowe (adidasy lub trampki)

17.06.2024 r. godz. 10.00 – lista kandydatów, którzy uzyskali pozytywne lub negatywne wyniki próby sprawności fizycznej

26.06.2024 r. godz. 13.00 – lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

26.06.2024 r. od godz. 13.00 do 01.07.2024 r. do godz. 10.00 –złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane

02.07.2024 r. godz. 13.00 – listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych

Serdecznie zapraszamy rodziców dzieci przyjętych do klas pierwszych na rok szkolny 2024/2025 na zebranie informacyjne, które odbędzie się w dniu 3 czerwca 2024 r. o godz. 18.00.

DODATKOWY TERMIN TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DO KLASY CZWARTEJ SPORTOWEJ O PROFILU BIATHLON/TAEKWONDO W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM ORAZ DO POZOSTAŁYCH KLAS SPORTOWYCH 5-8

 

11.05.2024 r. (sobota) godz. 10.00  -  test sprawności fizycznej

hala sportowa i boisko w Szkole Podstawowej nr 263 ul. Szegedyńska 11 
Strój: dres, spodenki i koszulka gimnastyczna, obuwie sportowe (adidasy lub trampki)

DODATKOWY TERMIN TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ ORAZ EGZAMINU Z PŁYWANIA DO KLASY CZWARTEJ SPORTOWEJ O PROFILU PŁYWANIE W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM ORAZ DO POZOSTAŁYCH KLAS SPORTOWYCH 5-8

13.05.2024 r. (poniedziałek) godz. 14.00  -  egzamin z pływania

pływalnia ul. Lindego 20  

Strój: kostium lub slipki kąpielowe, czepek, klapki, ręcznik

13.05.2024 r. (poniedziałek) godz. 15.30  -  test sprawności fizycznej

hala sportowa i boisko w Szkole Podstawowej nr 263 ul. Szegedyńska 11 
Strój: dres, spodenki i koszulka gimnastyczna, obuwie sportowe (adidasy lub trampki)

Do dnia egzaminów w sekretariacie szkoły należy złożyć:

- podanie wydrukowane ze strony internetowej szkoły (nie dotyczy uczniów naszej szkoły)

- oceny na pierwszy okres potwierdzone pieczęcią szkoły (nie dotyczy uczniów naszej szkoły)

- orzeczenie, ewentualnie zaświadczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o dobrym lub bardzo dobrym stanie zdrowia dziecka.

Wolne miejsca w klasach sportowych:

Klasa 4b - biathlon, taekwondo (7 miejsc)

Klasa 4c – pływanie (6 miejsc)

klasa 5b - biathlon, taekwondo (6 miejsc)

klasa 5c – pływanie (2 miejsca)

klasa 6c – pływanie (2 miejsca)

klasa 7c – pływanie (1 miejsce)

klasa 8b - biathlon, taekwondo (3 miejsca)

klasa 8c – pływanie (3 miejsca)

 

 

 

 

 

 

 

Informujemy, że w roku szkolnym 2024/2025 planujemy utworzenie dwóch oddziałów o profilu pływanie i jednego oddziału o profilu ogólnym. 

Rekrutacja odbywa się poprzez elektroniczny system rekrutacji.

Rodzice kandydata do klasy sportowej przedstawiają orzeczenie lekarza medycyny sportu lub zaświadczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o dobrym lub bardzo dobrym stanie zdrowia dziecka. Dokument należy przedłożyć w sekretariacie szkoły lub bezpośrednio przed przystąpieniem do egzaminu.

Bez dostarczenia ww. dokumentu kandydat nie będzie mógł przystąpić do testów.

Dodatkowym dokumentem dołączonym do wniosku jest zgoda rodziców na klasę sportową (formularz znajduje się w zakładce „Pliki do pobrania”)

 

KLASA PIERWSZA SPORTOWA O PROFILU PŁYWANIE:

 

1. Test oswojenia z wodą

15.03.2024 r. r. (piątek)    godz. 14.00
pływalnia ul. Lindego 20
strój: kostium lub slipki kąpielowe, czepek, klapki, ręcznik

Ocena umiejętności pływackich - max 50 punktów.

    W przypadku, gdy kandydat odmawia wejścia do wody lub po wejściu do wody odmawia wykonania testu otrzymuje „0” punktów i nie bierze udziału w dalszej rekrutacji.

Rodzic nie może wejść na trybuny.
Rodzic może wejść do szatni pomóc dziecku się rozebrać.
Dzieci będą sukcesywnie, pojedynczo wychodzić z płyty basenowej po odbytym teście.

2. Test sprawności ogólnej

16.03.2024 r. (sobota) godz. 10.00 
hala sportowa w Szkole Podstawowej nr 263 ul. Szegedyńska 11 
strój: spodenki i koszulka gimnastyczna, obuwie sportowe (adidasy lub trampki)

Ocena sprawności ogólnej - max 50 punktów.

  1. sprawnościowy tor przeszkód na czas;
  2. skok w dal z miejsca;
  3. bieg ciągły na czas (pokonanie dystansu 150 metrów).

O przyjęciu do klasy sportowej decyduje ilość zdobytych punktów na teście.
Szkoła nie organizuje zajęć przygotowujących do egzaminu.
Rodzic nie może wejść na teren hali sportowej,
Rodzic może wejść do szatni pomóc dziecku się rozebrać,
Przewidywany czas trwania testu od 1 do 1,5 godziny,
Dzieci po skończonym egzaminie wszystkie, jednocześnie opuszczają halę sportową.

 

 

Do egzaminu może przystąpić kandydat, który posiada stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w oddziale sportowym, potwierdzony zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i dostarczonym do szkoły do dnia egzaminu.
Kandydat, który do dnia egzaminu nie dostarczy takiego dokumentu nie zostanie do niego dopuszczony (dotyczy uczniów klas ogólnych Szkoły Podstawowej nr 263 i uczniów spoza Szkoły Podstawowej nr 263)

Uczniowie spoza Szkoły Podstawowej nr 263 dostarczają podanie do szkoły
(formularz dostępny na stronie internetowej szkoły w zakładce Rekrutacja - Pliki do pobrania wraz z ocenami okresowymi)

Uczniowie klas 3-ch Szkoły Podstawowej nr 263 nie składają podań.

 

Terminy egzaminów, które odbędą się na obiektach sportowych Szkoły Podstawowej nr 263 przy ul. Szegedyńskiej 11 oraz pływalni przy ul. Lindego:

 

data godzina dyscyplina uwagi

23.03.2024 r.

sobota

10.00

Biathlon

Taekwondo

olimpijskie

Test sprawności fizycznej

zbiórka na łączniku szkolnym, kandydaci w strojach sportowych czekają na komisję egzaminacyjną

25.03.2024 r.

poniedziałek

14.00

Pływanie

1 cz.

Egzamin z pływania

 Pływalnia ul. Lindego 20  

Strój: kostium lub slipki kąpielowe, czepek, klapki, ręcznik

25.03.2024 r.

poniedziałek

16.00

Pływanie

2 cz.

Test sprawności fizycznej

zbiórka na łączniku szkolnym, kandydaci w strojach sportowych  czekają na komisję egzaminacyjną