Zespół Szkół nr 52 - 01
Zespół Szkół nr 52 - 02
Zespół Szkół nr 52 - 03
Zespół Szkół nr 52 - 04
Zespół Szkół nr 52 - 05
Zespół Szkół nr 52 - 06
Zespół Szkół nr 52 - 07
Zespół Szkół nr 52 - 08
Zespół Szkół nr 52 - 09
Zespół Szkół nr 52 - 10
Zespół Szkół nr 52 - 11
Zespół Szkół nr 52 - 12
Zespół Szkół nr 52 - 13
Zespół Szkół nr 52 - 14
Zespół Szkół nr 52 - 15
Zespół Szkół nr 52 - 16
Zespół Szkół nr 52 - 17
Zespół Szkół nr 52 - 18
Zespół Szkół nr 52 - 19
Zespół Szkół nr 52 - 20
Zespół Szkół nr 52 - 21
Zespół Szkół nr 52 - 22
Zespół Szkół nr 52 - 23
Zespół Szkół nr 52 - 24
Zespół Szkół nr 52 - 25
Zespół Szkół nr 52 - 26
Zespół Szkół nr 52 - 27
Zespół Szkół nr 52 - 28
Previous Next

HISTORIA SZKOŁY


23.09.1968 r. budynek przy ulicy Szegedyńskiej 11 został oficjalnie oddany do użytku. Pomimo, iż Szkoła Podstawowa nr 263 została powołana do życia 4.09.1967 początkowo nie miała własnego lokum. Zajęcia odbywały się w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Ludowego Lotnictwa Polskiego przy ul. Lindego i w Szkole Podstawowej nr 106 przy ulicy Nocznickiego.

6.05.1972 r. naszej szkole nadano imię Powstańców Wielkopolskich. Odtąd ostatni żyjący uczestnicy powstania, a potem ich potomkowie byli obecni w życiu szkoły w czasie oficjalnych uroczystości i świąt, wspierając edukację patriotyczną i wiedzę historyczną naszych uczniów. Tradycje te kultywujemy nadal obchodząc rocznice wybuchu powstania.

W roku szkolnym 1984/1985 szkole nadano status szkoły sportowej o profilu pięcioboju nowoczesnego. Inicjatorem tego przedsięwzięcia był Zbigniew Kuciewicz – „niespokojny duch” sekcji pięcioboju nowoczesnego warszawskiej Legii, trener klasy mistrzowskiej.

4.12.1998 r. obchodzono 30-lecie istnienia szkoły.

Od dnia 1.09.1999 r. po wdrożeniu reformy oświaty i przekształceniu dotychczasowych ośmioletnich szkół podstawowych w szkoły sześcioletnie oraz utworzeniu trzyletnich gimnazjów powstało Gimnazjum nr 8, które znalazło swoją siedzibę w tym samym budynku.

Od dnia 1.09.2000 r. Szkoła Podstawowa nr 263 wraz z Gimnazjum nr 8 tworzy Zespół Szkół nr 2 z oddziałami sportowymi. Dyrektorem Szkoły jest Pan Jan Orłowski, który piastuje tę funkcję od roku 2000.

W roku szkolnym 2001/2002 odbył się kapitalny remont szkoły. Odnowione sale lekcyjne wyposażone zostały w nowe meble, a w sali gimnastycznej powstała ścianka wspinaczkowa.

W roku szkolnym 2002/2003 przy naszej placówce wybudowano wielofunkcyjną halę sportową, a szkoła została objęta monitoringiem.

W 2004 r. oddane zostały do użytku nowoczesne, ogrodzone, oświetlone boiska sportowe ze 150-metrową tartanową bieżnią.

Od 1.09.2004 r. następuje zmiana numeru Zespołu Szkół nr 2 na Zespół Szkół nr 52, w skład którego wchodzą Szkoła Podstawowa nr 263 i Gimnazjum nr 78.

W listopadzie 2007 r. zmodernizowano monitoring, poprzez wprowadzenie kamer do wnętrz budynku (korytarze, szatnie itp.) znacznie poprawiło się bezpieczeństwo.

Od początku istnienia szkoła obchodzi uroczystości jubileuszowe. W pierwszych latach uczestniczyli w nich nasi patroni Powstańcy Wielkopolscy. Każdego roku w grudniu dyrekcja, nauczyciele i uczniowie biorą udział w uroczystych obchodach z okazji rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

W 2012 roku z okazji jubileuszu 45-lecia istnienia szkoły i 40-lecia nadania imienia szkoła otrzymała Odznakę Honorową za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego, jako wyraz uznania dla jej działań. Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 nadało szkole Odznakę Honorową „Wierni Tradycji” za wybitne zasługi w dziele upowszechniania wiedzy i pamięci o Powstaniu Wielkopolskim.

W 2013 roku, z okazji 95-rocznicy wybuchu powstania, uczniowie  uczestniczyli w lekcji historii w Pałacu Prezydenta RP. W 2015 r. nasza szkoła podpisała porozumienie o współpracy ze Szkołą Podstawową w Chodzieży noszącą imię Powstańców Wielkopolskich.

Od 1.09.2017 r. zgodnie z nową reformą oświaty oraz wygaszaniem gimnazjów, nazwa szkoły z Zespołu Szkół nr 52 zmienia się na Szkoła Podstawowa nr 263.                           

W maju 2018 r. odbyły się uroczyste obchody 50-lecia powstania Szkoły Podstawowej nr 263. Podczas podniosłej uroczystości Prezesi Poznańskiego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego: Tadeusz Musiał i Prezes Honorowy Towarzystwa Stefan Barłóg; odznaczyli Sztandar szkoły złotą odznaką „Wierni Tradycji”, a Burmistrz Bielan Pan Tomasz Mencina i Dyrektor szkoły Pan Jan Orłowski odsłonili okolicznościową tablicę poświęconą jubileuszu 50-lecia szkoły, 45-lecia nadania imienia i 100-lecia odzyskania niepodległości.

19.06.2019 r. uroczyście pożegnaliśmy ostatni rocznik klas gimnazjalnych.