Zespół Szkół nr 52 - 01
Zespół Szkół nr 52 - 02
Zespół Szkół nr 52 - 03
Zespół Szkół nr 52 - 04
Zespół Szkół nr 52 - 05
Zespół Szkół nr 52 - 06
Zespół Szkół nr 52 - 07
Zespół Szkół nr 52 - 08
Zespół Szkół nr 52 - 09
Zespół Szkół nr 52 - 10
Zespół Szkół nr 52 - 11
Zespół Szkół nr 52 - 12
Zespół Szkół nr 52 - 13
Zespół Szkół nr 52 - 14
Zespół Szkół nr 52 - 15
Zespół Szkół nr 52 - 16
Zespół Szkół nr 52 - 17
Zespół Szkół nr 52 - 18
Zespół Szkół nr 52 - 19
Zespół Szkół nr 52 - 20
Zespół Szkół nr 52 - 21
Zespół Szkół nr 52 - 22
Zespół Szkół nr 52 - 23
Zespół Szkół nr 52 - 24
Zespół Szkół nr 52 - 25
Zespół Szkół nr 52 - 26
Zespół Szkół nr 52 - 27
Zespół Szkół nr 52 - 28
Previous Next

Wybuch Powstania Wielkopolskiego, w dziejach naszego narodu był wydarzeniem szczególnym. Był to jedyny zryw niepodległościowy na terenie zaborów, który zakończył się zwycięstwem. Dzięki niemu Wielkopolanie zyskali wolność, a ziemie stanowiące kolebkę państwowości polskiej wróciły w 1918 roku do Macierzy.

Historia Powstania Wielkopolskiego Rok 1918 stanowi w najnowszych dziejach Polski datę przełomową. Przed tą datą wypełniały kartę polskich dziejów ponad 100-letnia niewola i trójzaborowy podział kraju. Od tej daty Polska jawi się na mapie politycznej Europy, bierze się początek współczesnego państwa polskiego, zaczyna się rozwój i kształtowanie.

Na oczach ówczesnego świata, pod koniec wielkiej wojny, runęły trony i imperia trzech potęg gospodarczych. Rewolucje zachwiały ich systemami politycznymi. Załamały się aparaty okupacyjne. Nocą z 6 na 7 listopada 1918 r. w Lublinie powstał Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej, który oficjalnie proklamował oswobodzenie centralnych i zjednoczenie pozostałych ziem polskich.

Historia Powstania WielkopolskiegoLosy Wielkopolski rozstrzygnęły się również w 1918 r., lecz w odróżnieniu od ziem środkowej Polski - poszły one inna drogą i ustaliły się znacznie później. Dnia 27 grudnia 1918 r. wybuchło na ulicach Poznania powstanie, które lotem błyskawicy objęło całą Wielkopolskę i 16 lutego 1919 r. zakończyło się pełnym sukcesem wyzwoleńczym. Był to spontaniczny zryw ludu wielkopolskiego, w ten sposób dokonał się kres panowania pruskich zaborców na tych ziemiach. Wielkopolska połączyła się z Macierzą.

Historia Powstania WielkopolskiegoPowstanie Wielkopolskie 1918/1919 jest wydarzeniem historycznym, które przyniosło Rzeczpospolitej ważne i znaczące terytorium na zachodzie.

W odróżnieniu od wszystkich zrywów wolnościowych Polaków doby porozbiorowej, które skończyły się klęskami i tragediami narodowymi - jest ono jedynym zwycięskim powstaniem polskim.

Znaczenie Powstania Wielkopolskiego nie sprowadza się tylko do przyniesienia niepodległości Wielkopolsce. Odegrało ono dużą rolę przez sam fakt odniesionego sukcesu oraz uczestnictwo powstańców w tworzeniu II Rzeczypospolitej, w obronie jej granic i w odbudowie administracji polskiej. Wielkopolska, dzięki zwycięstwu Powstania Wielkopolskiego, wniosła w wianie do odrodzonej Rzeczypospolitej:

  • rdzenne prapolskie ziemie, z wysoko rozwiniętą gospodarką, z nowoczesnym przemysłem rolno-spożywczym, wydajnym rolnictwem i prężnym handlem;
  • ponad 75 tys. Armię Wielkopolską, jednolicie umundurowaną, dobrze wyszkoloną i wyposażoną (w krótkim czasie zorganizowaną);
  • wiele sprzętu wojskowego, zdobytego w walkach z zaborcą, w tym samolotów - wzmacniając ilościowo i jakościowo organizowane w Kongresówce polskie lotnictwo.Głównodowodzący Powstania Wielkopolskiego

Głównodowodzący Powstania Wielkopolskiego Głównodowodzący Powstania Wielkopolskiego
Józef Dowbor-Muśnicki Stanisław Taczak

Głównodowodzący Powstania Wielkopolskiego

Naczelnik Państwa Józef Piłsudski odbiera defiladę Wojsk Wielkopolskich  w czasie uroczystego zjednoczenia sil zbrojnych byłego zaboru pruskiego  z Wojskiem Polskim w dniu 27 grudnia 1919 r. (po lewej gen. J. Dowbor -Muśnicki)