Zespół Szkół nr 52 - 01
Zespół Szkół nr 52 - 02
Zespół Szkół nr 52 - 03
Zespół Szkół nr 52 - 04
Zespół Szkół nr 52 - 05
Zespół Szkół nr 52 - 06
Zespół Szkół nr 52 - 07
Zespół Szkół nr 52 - 08
Zespół Szkół nr 52 - 09
Zespół Szkół nr 52 - 10
Zespół Szkół nr 52 - 11
Zespół Szkół nr 52 - 12
Zespół Szkół nr 52 - 13
Zespół Szkół nr 52 - 14
Zespół Szkół nr 52 - 15
Zespół Szkół nr 52 - 16
Zespół Szkół nr 52 - 17
Zespół Szkół nr 52 - 18
Zespół Szkół nr 52 - 19
Zespół Szkół nr 52 - 20
Zespół Szkół nr 52 - 21
Zespół Szkół nr 52 - 22
Zespół Szkół nr 52 - 23
Zespół Szkół nr 52 - 24
Zespół Szkół nr 52 - 25
Zespół Szkół nr 52 - 26
Zespół Szkół nr 52 - 27
Zespół Szkół nr 52 - 28
Previous Next

RADA RODZICÓW

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 263

 

Rada reprezentowana jest przez rodziców uczniów naszej szkoły. Jest powoływana do współpracy ze szkołą w zakresie wszystkich spraw związanych z jej statutowymi zadaniami dotyczącymi kształcenia oraz funkcjonowania.
Rada może występować z różnymi wnioskami oraz opiniami do Dyrektora Szkoły oraz Rady Pedagogicznej.
Swoją Działalność Rada Rodziców ujmuje w regulaminie, który stanowi integralną część Statutu szkoły.
Wspieranie działalności statusowej szkoły jest oparte przede wszystkim na środkach finansowanych gromadzonych przez Radę Rodziców. Głównym „sponsorem” tej działalności jesteście Państwo Wy – Rodzice każdego ucznia naszej szkoły.
Deklaracje, które wypełniacie Państwo na początku każdego roku szkolnego pomagają i ułatwiają nam planowanie wydatków.

 Proponowana kwota na składki na fundusz Rady Rodziców wynosi 100 zł na rok szkolny 

Zebrane środki będą przeznaczone miedzy innymi na:

  • nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach organizowanych na terenie szkoły
  • dofinansowanie szkolnych wydarzeń kulturalnych
  • wspomaganie biblioteki szkolnej w powiększaniu księgozbioru
  • wspomaganie finansowe Samorządu Uczniowskiego
  • finansowanie pomocy dydaktycznych dla uczniów uczęszczających na zajęcia z terapii pedagogicznej
  • finansowanie wydatków wspomagających naukę w szkole (zakup sprzętu multimedia-nego oraz innych pomocy dydaktycznych – m.in. pracownia artystyczna, chemiczna)
  • wspomaganie uczniów w szczególnie trudnej sytuacji finansowej

Obecnie przy bardzo niskich nakładach na szkolnictwo, serdecznie prosimy Państwa o wsparcie edukacji naszych dzieci oraz o wywiązywanie się z zadeklarowanych wpłat.

 Deklarowane wpłaty można wpłacać na konto Rady Rodziców

UWAGA! NOWE KONTO

Nr konta 45 2490 0005 0000 4530 9209 4855

Tytułem: darowizna na cele statutowe imię i nazwisko ucznia klasa